doktorsobol@gmail.com
Białystok ul. Młynowa 40 lok. U5
Pon-Śr: 9:00 - 13:00 / 17:00-19:00 Czw-Pt: 9:00 - 13:00

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski
 
OFERTA
 
oko oko

O mnie

Oferuję Państwu moje wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście do pacjenta i choroby, wnikliwe badania nowoczesną unikalną aparaturą medyczną oraz sprawdzone metody terapii.

Specjalizuję się w nieinwazyjnych, pozbawionych chirurgicznych powikłań zabiegach laserowych.

Mój ośrodek nieustannie rozwija się, dążymy do wykonywanie usług na najwyższym, światowym poziomie, czego dowodem są liczne publikacje naukowe, szkolenia oraz udział w międzynarodowych zjazdach okulistycznych

Leczę także dzieci.

Moja praktyka istnieje od 1994 roku.

oko oko

Opinie pacjentów

„Świetny lekarz, z powołania. Widzę doskonale od laserowej korekcji wady wzroku minęło 11 lat. Dziękuje za zabieg i fachowe, profesjonalne podejścia Pana doktora. Pozdrawiam serdecznie”. Szymon Janusz

„Pan doktor ma ogromną wiedzę okulistyczną. Naprawdę bardzo szeroką, nawet z wąskich poddziedzin okulistyki. Gabinet wyposażony w najnowocześniejsze sprzęty. To konkretny lekarz, który tłumaczy cierpliwie i bardzo dokładnie wyniki badań, posiada empatię w stosunku do pacjenta. Moim zdaniem jeden z najlepszych w kraju”. Dysia

„Miesiąc temu miałem przeprowadzoną korekcję wzroku metodą femto lasik, efekt po zabiegu jednym słowem rewelacja :-) Dziękuje za wszystko i pozdrawiam.”Łukasz

Cennik

Konsultacja okulistyczna + badania podstawowe
350 zł
Pole widzenia (perymetria) z opisem
300 zł
Topografia (mapowanie rogówki)
300 zł
USG oczu wysokiej rozdzielczości
300 zł
Ultrabiomikroskopia oczu (UBM)
300 zł
OCT siatkówki,nerwu wzrokowego
300 zł
OCT rogówki, kąta przesączania
250 zł
Badanie powierzchni oka (IDRA)
300 zł
badanie stereoskopowe obwodu dna
100 zł
Pupillometria
50 zł
pachymetria
200 zł
aberrometria
500 zł
do założenia zatyczki punktu łzowego
250 zł
do operacji zaćmy
350 zł
do zabiegów laseroterapii siatkówki lub SLT
350 zł
do laserowej korekcji wad wzroku
600 zł
kompleks badań do witreolizy z konsultacją
900 zł
laseroterapia jaskry,zaćmy wtórnej,siatkówki (jedno oko)
800 zł
laseroterapia siatkówki laserem PASCAL (jedno oko)
1000 zł
witreoliza laserowa mętów (jedno oko)
1600 zł
ponowna witreoliza laserowa
1000 zł
LipiFlow (leczenie niewydolności gr.Meiboma) oba oczy
3500 zł
Laserowa korekcja wzroku
ceny na stronie https://laserowa-korekcja.pl/pg_8_cennik.html
ocena leczenia
200 zł
założenie zatyczki punktu łzowego + jedna zatyczka (jedno oko)
350 zł
wystawienie zaświadczenia, opinia
200 zł
wystawienie e-recepty
50 zł

REGULAMIN STRONY, RODO

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE.

Prawo autorskie

Treść stron internetowych .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych .CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Regulamin serwisu

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w serwisie internetowym . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

Firma . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Serwis internetowy . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE posiada linki do stron osób trzecich. . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE nie oznacza, że . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

Cennik

Wszystkie ceny podane na stronach . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE są w złotych polskich. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów zawartych w cenniku, wprowadzenia nowych usług lub produktów.

Wszelkie prawa zastrzeżone . CENTRUM OKULISTYCZNO-LASEROWE.

RODO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych    z dnia 10 maja 2018 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych (powszechnie znanych jako RODO lub GDPR) –dane osobowe pacjentów (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, nr telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia, w tym dane dotyczące udzielonych świadczeń medycznych) są w moim gabinecie lekarskim i Centrum Okulistyczno-Laserowym bezpiecznie przechowywane oraz przetwarzane wyłącznie do celów diagnostyczno – leczniczych.

Podstawę prawną do przetwarzania powyższych danych stanowi oprócz art. 6 ust 1 lit c lub b w zw. z art.9 ust. 2 lit h RODO, także art.3 ust.1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art.24 i 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozp. Min. Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania.

W oparciu o powyższe akty prawne w Centrum Laserowym udzielane są świadczenia zdrowotne w tym prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji medycznej, udostępnianie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej i/lub informowanie osoby upoważnionej o stanie zdrowia pacjenta,  wykorzystywanie numeru telefonu, w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty oraz zapewnienie zabezpieczenia społecznego np. wystawianie zaświadczeń lekarskich, zwolnień lekarskich czy orzeczeń w sprawach o  dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Dane pacjenta mogą być ujawnione innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia (wystawienie skierowania na leczenie szpitalne) lub uprawnionym organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej 20 lat, od dnia ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

Podanie przez pacjenta danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa , w tym oznaczenia tożsamości pacjenta oraz sprawdzenia ubezpieczenia w celu wystawienia recepty na leki refundowane.

Pacjentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji.

 

Aktualności

MAPA DOJAZDU

Dane kontaktowe
doktorsobol@gmail.com
ul. Młynowa 40 lok. U5,
15-404 Białystok
Pn-Śr: 9:00 - 13:00 / 17:00 - 19:00 
Czw-Pt: 9:00-13:00

 
 
 
 
Uwaga - nie udzielam porad lekarskich przez e-mail i telefon! Sugeruję umówienie telefoniczne 
 

 

 

Odwiedziło nas już:
588219 osób
Napisz do nas