doktorsobol@gmail.com
ul. Młynowa 40 lok. U5, Białystok
Pon-Śr: 9:00 - 13:00 / 17:00-19:00 Czw-Pt: 9:00 - 13:00

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Laseroterapia jaskry

Stosuję najnowsze leczenie laserowe chorób oczu, między innymi zabiegi micropulsowe (MPDL) i Selektywną trabekuloplastykę (SLT) i PSLT oraz iridektomię. Obie metody leczenia są niebolesne, nie powodują ubytków pola widzenia, nie uszkadzają termicznie tkanek oka, mogą być wielokrotnie powtarzane. Skuteczność działania lasera w terapii jaskry porównywana do skuteczności kropli ocznych (obniżenie ciśnienia ocznego do 30-40%).

Zabieg laserem SLT można przeprowadzić także przed leczeniem farmakologicznym, lub je uzupełniać. Promień lasera działa wybiórczo (selektywnie) na makrofagi zawierające największa ilość melaniny . Powoduje to ich aktywację, uwolnienie cytokinin i proliferację komórek pobudzających właściwości vasoaktywne i zmniejszające bariery przepływu w kanale Schlema (efekt biologiczny bez wpływu na strukturę kąta przesączania). Działanie lasera stymuluje przebudowę utkania beleczkowego , zwiększając odpływ płynu komorowego. Efekt obniżenia ciśnienia ocznego uzyskuje się o 10-39%, po 4-6 tygodniach. Zabieg można powtórzyć po 6 mieś.