doktorsobol@gmail.com
ul. Młynowa 40 lok. U5, Białystok
Pon-Śr: 9:00 - 13:00 / 17:00-19:00 Czw-Pt: 9:00 - 13:00

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

O mnie

 

 Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Studia medyczne ukończyłem w 1987 roku. W 1993 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Od 1994 posiadam II stopień specjalizacji z chorób oczu. Podstawą mojej wiedzy jest wieloletnia praca kliniczna. Jestem autorem wielu publikacji naukowych.  Zorganizowałem i prowadziłem wiele szkoleń m.in z laseroterapii chorób oczu. Posiadam doświadczenie szpitalne na stanowisku ordynatora oddziału okulistycznego i konsultanta wojewódzkiego. Wykonałem setki operacji i zabiegów okulistycznych (leczenie operacyjne zaćmy, jaskry, odwarstwienia siatkówki, zeza, zaopatrzenie chiurgiczne ran oka).Pracowałem także wiele lat w poradni przyklinicznej, w specjalistycznej poradni okulistycznej w Suwałkach, Białymstoku i Warszawie.

Od prawie 20 lat wykonuję w Białymstoku zabiegi laserowej korekcji wad wzroku.

Specjalizuję się także w laserowym leczeniu mętów ciała szklistego.Mój ośrodek znalazł się wśród 10 rekomendowanych klinik przeprowadzjących tego typu zabiegi na świecie.

Odbyłem wiele krajowych i zagranicznych kursów zawodowych potwierdzonych certyfikatami. Szkoliłem się m.in we Francji, Włoszech, Czechach. Systematycznie uczestniczę w międzynarodowych kursach chirurgii refrakcyjnej.

Jestem 2- krotnie cytowany w WIKIPEDII.

1 czerwca 2012 zostałem wyróżniony w konkursie "Podlaski Innowator 2012" organizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku oraz władze miasta Białegostoku.

Odwiedziło mnie już wielu pacjentów z wielu rejonów Polski, Anglii, Irlandii, Belgii, Łotwy,Ukrainy, Biołorusi i Rosji.

W październiku 2012 w głosowaniu internetowym otrzymałem ogólnopolski laur pacjenta., a w maju 2020 - medyczny laur jakości

W lipcu 2014 zostałem wyróżniony certyfikatem za udział w międzynarodowym projekcie badawczym Politechniki Łódzkiej dotyczącym metod zarządzania mikroprzedsiębiorstwami.

  

Ostatnie publikacje

              

 

W 2009 i 2013 roku uzyskałem dotacje unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.w ramach: I osi priorytetowej (Wzrostu innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie), działania 1.4 (Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw), poddziałania 1.4.1 (Mikroprzedsiębiorstwa) na współfinansowanie zakupu specjalistycznego, okulistycznego ultrasonografu oraz lasera YAG/SLT w konkursie ofert w terminie: 07.07.2009 r.-31.08.2009 r. (konkurs nr 2) pod nazwą : "Wzrost innowacyjności Centrum Okulistyczno-Laserowego poprzez inwestycję w specjalistyczny sprzęt medyczny" wniosek WND-RPPD.01.04.01-20-041/09 wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu jaskry i zmętnień ciała szklistego.

oraz w ramach: I osi priorytetowej (Wzrostu innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie), działania 1.4 (Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw), poddziałania 1.4.1 (Mikroprzedsiębiorstwa) na współfinansowanie zakupu specjalistycznego, okulistycznego komputerowego tomografu spektralnego OCT w konkursie ofert w terminie: 24.01.2012 r.-16.03.2012 r. (konkurs nr 7) pod nazwą : "Innowacyjne zastosowanie tomografii spektralnej oka w Centrum Okulistyczno – Laserowym w Białymstoku”wniosek WND-RPPD.01.04.01-20-039 wykorzystywanych w diagnostyce chorób szklistkowo-siatkówkowych i diagnostyce ciała szklistego przed zabiegami witerolizy laserowej.