doktorsobol@gmail.com
ul. Młynowa 40 lok. U5, Białystok
Pon-Śr: 9:00 - 13:00 / 17:00-19:00 Czw-Pt: 9:00 - 13:00

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób oczu

dr n. med. Piotr Sobolewski

Cennik

Konsultacja okulistyczna + badania podstawowe
350 zł
badanie stereoskopowe obwodu dna
100 zł
Pupillometria
50 zł
Topografia (mapowanie rogówki)
250 zł
pole widzenia z opisem
250 zł
ultrabiomikroskopia oczu (UBM)
300 zł
OCT siatkówki,nerwu wzrokowego
250 zł
OCT rogówki, kąta przesączania
250 zł
USG oczu wysokiej rozdzielczości
250 zł
Badanie powierzchni oka (IDRA)
250 zł
pachymetria
200 zł
aberrometria
500 zł
do założenia zatyczki punktu łzowego
250 zł
do operacji zaćmy
350 zł
do zabiegów laseroterapii siatkówki lub SLT
350 zł
do laserowej korekcji wad wzroku
600 zł
kompleks badań do witreolizy z konsultacją
900 zł
laseroterapia jaskry,zaćmy wtórnej,siatkówki (jedno oko)
800 zł
laseroterapia siatkówki laserem PASCAL (jedno oko)
1000 zł
witreoliza laserowa mętów (jedno oko)
1600 zł
LipiFlow (leczenie niewydolności gr.Meiboma) oba oczy
3500 zł
Laserowa korekcja wzroku
ceny na stronie https://laserowa-korekcja.pl/pg_8_cennik.html
ocena leczenia
200 zł
założenie zatyczki punktu łzowego + jedna zatyczka (jedno oko)
300 zł
wystawienie zaświadczenia, opinia
200 zł
wystawienie e-recepty
50 zł

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ (podane ceny są cenami brutto).